WWW.MULTICOOLTY.PL


KOSZTY INWESTYCYJNE

OD 60.000 PLN

WSTĘPNA OPŁATA FRANCZYZOWA

25.000 PLN NETTO

BIEŻĄCA OPŁATA FRANCZYZOWA

5% PLN OD OBROTU NETTO

2% PLN OPŁATA MARKETINGOWA

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

KATARZYNA GAŁKA

502 395 744
franczyza@multicoolty.pl

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

KRZYSZTOF GAŁKA

570 100 767
franczyza@multicoolty.pl